Liên hệ

Liên hệ với Nguyễn Bá Thành 

Công ty TNHH 1 thành viên Tân Thành Công

Điện thoại: 01692755766

Email: bathanh1969hbl@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009384366375