Tốt – hay

Những câu chuyện thường ngày ….

Câu Chuyện khó chịu thứ nhất

Một phần lớn các bạn trẻ ngày nay (tạm cho là thế hệ 9X và một số 8X đời cuối) nếu nhắn tin điện thoại cho nhau hoặc viết status trên facebook thì đa số là tôi không thể nào dịch được, và dù có thể dịch được tôi cũng không muốn nhìn tới lần thứ 2. Mấy đứa em ...

Read More »

Mỗi ngày một câu chuyện: Hãy thay đổi mỗi ngày

Hãy thay đổi mỗi ngày

Có một câu chuyện kể về con cóc và xô nước. Nó minh họa cho qui luật tình hình thường không xấu đi ngay tức khắc… Nếu bạn bỏ một con cóc thông minh và mập mạp vào xô nước nóng, con cóc sẽ làm gì? Ngay lập tức, con cóc quyết định: “Chẳng có gì thích thú, mình phải ...

Read More »